Postignut dogovor o koridorima za autoput kroz Distrikt

06.09.2022.Na današnjem održanom sastanku između čelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, predstavnika državne vlasti i entiteta, predstavnika javnih preduzeća Autoceste Federacije BiH i Autoputevi Republike Srpske, postignut je dogovor u vezi s trasom autoputa koja će prolaziti kroz teritorij Distrikta. Sastanku je također prisustvovao supervizor za Brčko, gosp. Jonathan Mennuti, kao i predstavnici Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta kojima je povjeren zadatak izmjene prostornog plana s ciljem definisanja trase autoputa.

Image for news

„Uz veliku podršku ministra Vojina Mitrovića, s nivoa BiH, i jednu konstruktivnu i savjetodavnu ulogu nadležnih entitetskih javnih preduzeća, možemo danas obznaniti da je došlo do dogovora o koridorima autoceste kroz Distrikt Brčko. Zavod za projektovanje će sada sačiniti prijedlog koji bi još jednom, u savjetodavnom smislu, bio sagledan od strane Autocesta FBiH i Autoputeva RS, i koji će biti stavljen na javni uvid kako bi građani Distrikta imali priliku da kažu svoj sud o tome“, izjavio je gradonačelnik Distrikta Esed Kadrić. On je dodao da će se pristupiti vrijednom i brzom rješavanju pitanja eksproprijacije i izrade neophodnih zakonskih propisa kako bi se utvrdili i gasovodni i cestovni koridori.

Siniša Milić, predsjednik Skupštine Distrikta, također se zahvalio ministru Mitroviću na angažmanu, kazavši da su današnjim usaglašavanjem koridora autoputeva otklonjene sve prepreke za realizaciju važnih kapitalnih projekata koji se intenzivno odvijaju te da će Distrikt učiniti maksimalni napor u njihovoj daljnjoj razradi.

Supervizor za Brčko Jonathan Mennuti izrazio je svoje zadovoljstvo radom organa vlasti Distrikta, posebno brčanskim Zavodom za planiranje koji su, uz saradnju stručnjaka sa entitetskog nivoa, došli do rješenja za ovo važno pitanje.

Vojin Mitrović, ministar komunikacije i prometa BiH, istakao je važnost današnjeg postignutog dogovora.

„Ja sam imao zadatak da se ova trasa kroz Brčko distrikt BiH riješi i mi smo oko godinu dana radili na ovom projektu. Moram ovom prilikom da se zahvalim predstavnicima vlasti Brčko distrikta BiH koji su bili izuzetno kooperativni, kao i entitetskim vladama, Autocestama Federacije BiH i Autoputevima Republike Srpske. Ovaj autoput, koji prolazi kroz Brčko, i prema Banjoj Luci i prema Sarajevu, donijet će jednu novu dimenziju i novu, bolju poziciju i mogućnost za Brčko distrikt BiH prema stranim i domaćim ulagačima“, rekao je Mitrović.

Svoje zadovoljstvo istakao je i premijer FBiH Fadil Novalić kazavši da se radi o velikom koraku naprijed, uputivši zahvale svim akterima. „Ovo je treći put da se sastajemo u Brčkom po ovom pitanju, samo što se sada promijenio pristup u smislu da smo praktično zatvorili Koridor 5C kada je u pitanju finansijska i tehnička strana. Sada dio svoje sposobnosti i potencijala prebacujemo na ovu cestu“, izjavio je Novalić.

„Moram da izrazim zadovoljstvo od strane RS zato što smo danas postigli dogovor oko buduće trase koridora, ne samo autoputa, nego i gasovoda koji će voditi kroz Brčko distrikt BiH. Važno je da su zvanični organi Distrikta zajedno s našim saradnicima uspjeli da dođu do jednog kompromisnog rješenja koje može da zadovolji sve strane koje su zainteresovane za gradnju istih“, izjavio je Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veze RS.