Ibrahimović: Podsjećamo na poštovanje Uputstva o radu u danima praznika

29.12.2022. Glavna inspektorica Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Azijada Ibrahimović obratila se danas medijima kako bi se javnost upoznala s Uputstvom o radu u danima praznika u Brčko distriktu BiH kojim se uređuje rad svih institucija i organa javne uprave Distrikta, preduzeća, preduzetnika i drugih pravnih lica u dane praznika radi zadovoljenja neophodnih potreba građana na području u Brčko distriktu BiH.
Ona je podsjetila na Zakon o praznicima Distrikta, kojim su utvrđeni praznici, a to su Nova godina, Dan Distrikta i Praznik rada.

Image for news

„Što se tiče rada za vrijeme ovih praznika, pojasnit ću: mogu raditi subjekti odnosno preduzeća koja pružaju medicinske, zdravstvene, veterinarske usluge, koja obavljaju pružanje apotekarskih usluga s tim da, ukoliko imaju više poslovnih jedinica, može da radi samo jedna poslovna jedinica, zatim ona koja obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva i ostalih pekarskih proizvoda. Nadalje, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, a to su benzinske pumpe, zatim subjekti koji obavljaju komunalnu djelatnost i djelatnost prevoza putnika, ugostiteljska djelatnost i subjekti koji obavljaju djelatnost čija priroda zahtijeva neprekidan rad“, izjavila je inspektorica Ibrahimović.

Ona je istakla da je Uputstvom definisana dužnost šefova nadležnih odjeljenja: Odjeljenje za javnu sigurnost, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Odjeljenje za javne poslove, Odjeljenje za javni registar, kao i druge institucije, da organizuju dežurstva i da osiguraju kontinuitet zadovoljavanja osnovnih vitalnih potreba u Distriktu.

„Budući da je Inspektorat određen za vršenje nadzora nad Zakonom o praznicima Distrikta, inspektori rada će u neradne dane vršiti kontrole. Napominjem i kazne koje slijede u slučaju kršenja Uputstva koje su visoke, pa tako recimo, ukoliko je način organizovanja nekog subjekta nadzora pravno lice, kazne se kreću od 5.000 KM do 10.000 KM. Također se kažnjava i odgovorno lice u pravnom licu i kazna se kreće od 1.000 KM do 2.000 KM, kažnjavaju se i fizička lica koja obavljaju djelatnost za radi sticanja dobiti, to su samostalni preduzetnici, a donja kazna ili minimalna kazna je od 2.000 KM do 4.000 KM“, dodala je glavna inspektorica Ibrahimović.