Vlada Distrikta okončala 87. redovnu sjednicu

01.02.2023. Na današnjem nastavku redovne 87. sjednice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, odobren je Nacrt zakona o socijalnom stanovanju u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Osnovni koncept Zakona je da se donošenjem istog pravno uredi oblast socijalnog stanovanja, na način da se utvrde principi osnivanja i raspolaganja stambenim fondom na području Distrikta kojima se osigurava stambeno zbrinjavanje lica koja nisu u mogućnosti riješiti svoje stambeno pitanje po tržišnim uslovima, uređuju pitanja upravljanja, raspolaganja i korištenja tog stambenog fonda, te uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje na području Distrikta.

Po okončanju 87. redovne sjednice Vlada je započela 88. redovnu sjednicu usvojivši Odluku o odobravanju tekuće donacije Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za prevoz učenika – djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 35.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobren je Program utroška sredstava: Donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za saradnju na projektu „Starenje i zdravlje“ kao i Program utroška sredstava: Donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za saradnju u programu prevencije, brige o djeci žrtvama roditeljske zloupotrebe.