Održana 53. redovna sjednica Vlade: Razmatran izvještaj o stanju sigurnosti na putevima, prihvaćeno deset mjera

Na 53. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za javne poslove primljen je k znanju Izvještaj o stanju sigurnosti na putevima i mjerama unapređenja – „Pješaci kao rizična grupa u saobraćaju u Brčko distriktu BiH” koju je izradilo Vijeće za sigurnost saobraćaja na putevima u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Nakon razmatranja izvještaja prihvaćene su aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja sigurnosti saobraćaja, a koji se odnosi na segment pješaka kao rizične kategorije učesnika u saobraćaju te nosioce aktivnosti zadužene za implementaciju predloženih mjera i aktivnosti kao i vremenske rokove za njihovu realizaciju.

Predsjednik Vijeća za sigurnost saobraćaja Vinko Vidović kazao je da postoji deset osnovnih mjera i radnji.

„Krovna aktivnost je izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a zatim pojačanje preventivnih i represivnih aktivnosti u kontroli saobraćaja s aspektima na odnos vozača prema pješacima i poštivanje propisa od strane pješaka”, kazao je Vidović.

Komandir Jedinice saobraćajne policije Brčko distrikta BiH i predstavnik policije u Vijeću za sigurnost saobraćaja Kenad Bajrić kazao je da je uočeno niz problema.

„Jedan od problema jeste neuređenost postavljanja usporivača saobraćaja. Također, ustaljeno je mišljenje da će se sigurnost saobraćaja kada su u pitanju pješaci podići postavljanjem ležećih policajaca. Naš set mjera se pored zakonodavnog dijela odnosi na postavljanje objekata za usporavanje saobraćaja i provođenje određenih projekata u obrazovnim ustanovama”, kazao je Bajrić.

Na današnjoj sjednici razmatran je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH predložen od strane klubova zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Primljena je k znanju Informacija o nabavci vakcina u okviru Mehanizma za globalni pristup vakcini za COVID-19 (COVAX) i ponudi za isplatu preostalog iznosa novčanih sredstava iz COVAX mehanizma.

K znanju je primljena i Informacija o pripremi izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018–2027. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pruža punu podršku nastavku procesa reforme javne uprave u narednom periodu kroz implementaciju mjera iz Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018–2027. godine.

Također, razmatrana je i Informacija u vezi s Izvještajem JZU „Zdravstveni centar Brčko” o utrošku sredstava temeljem tekućih transfera za zdravstvo u 2023. godini.