Odobrena Odluka o zaduženju Brčko distrikta BiH kod IBRD za finansiranje projekata kroz „Program integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa“

14.2.2024. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 37. redovnoj sjednici na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH odobrila Odluku o zaduženju Brčko distrikta BiH kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 25.000.000,00 eura za finansiranje projekata kroz „Program integrisanog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa“.

Image for news

Iznos novčanih sredstava je namijenjen za finansiranje zatvaranja deponije smeća, izgradnju Centra za upravljanje čvrstim otpadom, regulaciju dijela toka kanala Blizna u Brčko distriktu BiH, regulaciju i čišćenje dijela toka rijeke Brke uzvodno od mosta na Kožari u Brčko distriktu BiH, šetnicu i biciklističku stazu uz desnu obalu rijeke Save dužinom Brčko distrikta BiH.

Ova odluka upućuje se Skupštini Brčko distrikta BiH na konačno usvajanje.

Na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikt BiH odobreno je i izdvajanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 275.367,46 KM iz sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za 2024. godinu u svrhu naknade štete na stambenim, poslovnim, privrednim objektima kao i u oblasti poljoprivrede, nastale zbog olujnog nevremena.

Članovi Vlade su na današnjoj sjednici dali i saglasnost na Program rada JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2024. godinu.