Poziv za dostavu komentara na Prednacrt Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH

05.08.2021. Obavještavaju se svi zainteresovani da se primjedbe i prijedlozi na Prednacrt Zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH mogu dostaviti Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 19.08.2021. godine.

Image for news

Prednacrt Zakona o pčelarstvu dostupan je na priloženom linku u nastavku: 

http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=d84bfe1e-1897-45fe-afeb-2e80df1a6c80&langTag=bs